Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies
Het voornemen om reclame op de publieke omroep voor acht uur ‘s avonds te verbieden kost volgens berekeningen van Ster geen € 60 miljoen euro maar tussen de € 80 en € 90 miljoen euro.

Hilversum 14 juni 2019

Het voornemen om reclame op de publieke omroep voor acht uur ‘s avonds te verbieden kost volgens berekeningen van Ster geen € 60 miljoen euro maar tussen de € 80 en € 90 miljoen euro.
 
Het mediaplan staat vandaag op de agenda van de ministerraad.
 
Ster dringt in een brief aan minister Slob (OCW) en de voltallige ministerraad aan op uitstel van een beslissing, zodat er helderheid kan ontstaan over de cijfers en de besluitvorming op basis van feitelijk goed onderbouwde argumenten kan plaatsvinden.
 
''Ik wil u er in dit stadium nadrukkelijk op wijzen dat de cijfers die momenteel in de media circuleren onjuist zijn en dat Ster zich niet herkent in de onderliggende berekeningen,” schrijft Frank Volmer (algemeen directeur Ster) in de brief.

''Wij vrezen in dezen derhalve voor overhaaste besluitvorming op basis van onjuiste informatie. Het financiële verlies aan omzet door het afschaffen van tv-reclame tot 20.00 uur en online zal namelijk € 80 miljoen tot € 90 miljoen per jaar bedragen, welk bedrag substantieel hoger is dan de € 60 miljoen per jaar – waarvan € 40 miljoen met belastinggeld zal worden gecompenseerd – waar de coalitiepartijen vanuit lijken te gaan.”

Klik hieronder voor de brief verstuurd aan minister Slob 'reactie Ster op coalitieplan publieke omroep' inclusief bijlage d.d. 13-06-2019.