Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies

Stichting Etherreclame (Ster) is in 1965 opgericht om de reclameruimte op de kanalen van de Nederlandse publieke omroep te verkopen. Ster draagt haar reclame-inkomsten af aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, die deze op haar beurt gebruikt voor de financiering van de publieke omroep. Hiermee levert Ster een substantiële bijdrage aan het mogelijk maken van de kwalitatieve programma’s en content van de NPO. Sinds de jaren ’60 is er veel veranderd, maar de opdracht staat nog steeds. Wij zijn daar waar de NPO ook is: op radio, tv en online. Wij staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en de kracht van reclame. Door onze klanten zo goed als mogelijk te helpen met het bereiken van hun doelen, kunnen wij voldoen aan onze opdracht en missie.

Missie

De kwaliteit van de programmering van de publieke omroep en het daarmee bewerkstelligde bereik en impact, stelt Ster in staat een relatief hoge opbrengst te genereren en zich in de markt op te stellen als een betrouwbare, toegankelijke en toonaangevende partner. Daarmee helpen wij adverteerders hun doelstellingen te verwezenlijken én leveren we een bijdrage aan de missie van de publieke omroep om Nederland te informeren, inspireren en amuseren.

 

Visie

Zolang politiek en samenleving de inkomsten vanuit de markt van adverteerders als een belangrijke component van de financiering van de publieke omroep zien, zal Ster de reclamemogelijkheden binnen de publieke omroep zo goed mogelijk verkopen. Ster volgt de omroepen met exploitatiemodellen bij alle keuzes voor kanalen en devices. Daarbij streven we samen naar een juiste dosering van reclameminuten, zodat we een optimale opbrengst kunnen realiseren zonder de aandacht van het publiek te verliezen.

DE KRACHT VAN RECLAME

Bij Ster geloven we in de kracht van reclame. Het inzetten van een goede commerciële boodschap, op het juiste moment en op de juiste plek bereikt de beoogde doelgroep en boekt het gewenste resultaat. Dit weten we omdat we decennialang onderzoek doen naar het kijk- en luistergedrag van Nederlanders, naar het effect van reclame en reclamewaardering. Deze unieke inzichten geven waardevolle input om onze klanten te helpen hun doelen te bereiken.

Dankzij het gevarieerde programma-aanbod van de NPO, het grote bereik van de kanalen en de hoge waardering en kwaliteit van de programma’s kunnen we onze klanten effectief bereik in het hart van hun doelgroep bieden. Zowel voor klanten die op zoek zijn naar groot bereik, als klanten die een niche-doelgroep willen bereiken. We zoeken samen met de klant naar verrassende, verfrissende en nieuwe manieren om het effect van een reclamecampagne te kunnen optimaliseren.

Organisatie

Bij Ster werken ongeveer 85 collega’s. We werken dagelijks samen met bedrijven en mediabureaus. We adviseren, plannen, verkopen, bieden inzicht, onderzoeken, rapporteren, inspireren en nemen onze klanten mee in de ontwikkelingen op het gebied van media en reclame.

Ster is een stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ster. Deze Raad bestaat uit vijf leden.  

Leden Raad van Toezicht 

De heer H.N. Hagoort (voorzitter) 

Mevrouw P.E.C. Ancion-Kors 

De heer A.E. Levi 

Mevrouw A. Schrijver 

Mevrouw I.H. Tigchelaar

Bestuursleden

De heer F. Volmer (algemeen)

Mevrouw C. Berkhout (financieel)