Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies

Als maatschappelijke organisatie opererend op het raakvlak met de publieke omroep en de overheid, ziet Ster het als haar verantwoordelijkheid om een sterke bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat doen we in de eerste plaats door jaarlijks gemiddeld 200 miljoen euro af te dragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het realiseren van onder meer NPO-programma’s. Maar deze maatschappelijke bijdrage uit zich ook in hoe wij als organisatie willen (samen)werken. Met onze kernwaarden betrouwbaar, toegankelijk en toonaangevend als leidraad hebben wij vijf thema’s/principes waar wij ons in het medialandschap hard voor maken en waarmee wij ons onderscheiden van andere exploitanten.

1. Transparantie

Net als in de samenleving is er in het medialandschap gelukkig ook een steeds hardere roep om transparantie. Maar helaas is er nog een lange weg te gaan. Nog altijd worden bedrijven en (maatschappelijke) organisaties door bepaalde mediabureaus geadviseerd richting exploitanten die de meeste kickbacks betalen. Niet per definitie strafbaar (in Nederland althans, wel in andere landen), maar sterk vergelijkbaar met de inmiddels wél verboden commissie-werkwijze bij hypotheek- en pensioenadviseurs.

Transparantie is voor Ster al jaren een belangrijk onderwerp. Wij vinden dat klanten moeten weten waar ze aan toe zijn. In 2018 heeft Ster haar beleid omgegooid, waarbij al onze tarieven voor alle klanten vooraf inzichtelijk en toegankelijk zijn. Ook maken wij geen gebruik van achterafbetalingen. Zo maakt Ster zich sterk voor een mediawereld waarin duidelijkheid en openheid speerpunten zijn.

Meer weten? Lees de artikelen en interviews in ons dossier transparantie.

2. Privacy / online veiligheid

Net als transparantie is ook privacy een hot topic in de samenleving. Ster zag deze wens van de consument en de beperkingen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met zich meebracht en vertaalde dat in een oplossing voor adverteren zonder cookies. Sinds 1 januari 2020 is cookieloos adverteren de standaard bij Ster.

Dat betekent dat persoonsgegevens niet worden opgeslagen en je als consument niet “gevolgd” wordt door eenzelfde advertentie (retargeting). Daarbij heeft Ster een vorm van contextual targeting ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om in plaats van op persoon op de context te targeten. Dat houdt in dat een advertentie wordt geplaatst bij een programma dat matcht met de reclame en dat kunnen we met veel precisie en op detailniveau doen. Ster heeft (inter)nationaal veel aandacht gekregen voor deze innovatie, een Nederlandse Privacy Award gewonnen en er is door exploitanten veel vraag naar.

Sinds 2021 is het online / cookieloze aanbod er specifiek voor organisaties van en met een boodschap van algemeen nut. Ster blijft zich inzetten voor een privacyvriendelijke mediawereld en laat graag zien dat het uitstekend mogelijk is om commercieel succesvol te adverteren zonder persoonlijke gegevens te gebruiken als verdienmodel.

3. Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een kernwaarde van Ster en dit uit zich op verschillende manieren:

  1. Toegankelijkheid voor klanten: net als de NPO wil Ster van en voor iedereen zijn. Grote of kleine organisaties, we proberen voor elke partij een passende oplossing te vinden. We zijn open over onze tarieven en bieden alle partijen dezelfde mogelijkheden aan. Daarnaast is onze klantportal een toegankelijk en innovatief platform waar klanten zelf hun campagne kunnen inzien en boeken.
  2. Toegankelijkheid voor doven en slechthorenden: begin 2020 is Ster samen met de NPO gestart met het ondertitelen van reclame. Hiermee worden doven en slechthorenden niet langer uitgesloten van reclame; een mooie stap naar een meer inclusieve mediabranche. De reacties van zowel het algemeen publiek alsook doven en slechthorenden in het bijzonder zijn positief.
  3. Toegankelijkheid voor reclameboodschappen: vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland en dat probeert Ster zoveel mogelijk toe te passen voor boodschappen in reclames. Natuurlijk zenden we geen reclames uit die in strijd zijn met de wet of ethisch onacceptabel zijn, maar we proberen zoveel mogelijk een platform te bieden voor iedereen. Ook hier is inclusiviteit dus een belangrijk thema. Hier lees je meer over hoe Ster reclames beoordeelt.  

4. Platform bieden aan maatschappelijke organisaties

De publieke omroep is een onmisbaar platform voor goede doelen, culturele instellingen en politieke partijen. Zij hebben Ster nodig om hun publiek te bereiken, in feite om hun werk te kunnen doen. Zonder Ster zouden goede doelen 40% van hun doelgroep, bijna 5 miljoen mensen, niet meer via tv kunnen bereiken en 1/3 van hun doelgroep op radio. Een bereik dat je niet eenvoudig via een ander platform kunt realiseren.

Ster vindt het belangrijk om dit soort organisaties, maar ook andere organisaties die een maatschappelijk nut dienen een platform te bieden. Daarom hebben wij een speciaal aanbod waarmee zij tegen een aantrekkelijk tarief snel een groot bereik kunnen realiseren:

  1. Online reclame voor organisaties en boodschappen van algemeen nut
  2. Aanbod voor culturele organisaties: Boeken & Cultuur.

Verder zendt Ster kosteloos SIRE-campagnes uit. SIRE wil met haar campagnes mensen aanzetten tot nadenken over kwesties die weinig tot geen aandacht krijgen, maar dit wel verdienen. Belangrijke thema’s van de afgelopen periode waren saamhorigheid, kinderen in armoede en verspilling.

In 2020 heeft Ster brancheorganisaties gratis zendtijd aangeboden om het Nederlandse bedrijfsleven een steun in de rug te geven in de onzekere tijden.

5. Mediawijsheid

Als expert en kennispartner op het gebied van reclame wil Ster adverteerders helpen wijzer te worden in de soms complexe mediawereld. Dit uit zich in: hulp aan studenten, kennissessies, whitepapers en onderzoeken en advies aan en onderzoek voor klanten. Ster heeft een grote bijdrage geleverd aan de #AD-campagne van Stichting Reclame Code, waarin aandacht werd gevraagd voor het belang van transparantie rondom reclame op sociale media.  

 

Meer over Ster

Veelgestelde vragen

Maatschappelijke organisaties en algemeen nut