Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies
De huidige situatie rondom de uitbraak van het coronavirus heeft zakelijke consequenties voor veel ondernemers: ze moeten in veel gevallen tijdelijk hun werkzaamheden en/of reclamecampagnes stopzetten. Ster heeft de afgelopen week verschillende manieren gezocht om bedrijven bij te staan in deze onzekere periode. Zo hebben we onze annuleringsregeling versoepeld en onze marktindex verlaagd. Deze week gaat Ster nog een stap verder in het ondersteunen van ondernemers: door gratis zendtijd aan te bieden aan brancheorganisaties.

Hoe maken we dit mogelijk?

Ook Ster ondervindt de gevolgen van de huidige ontwikkelingen. Enerzijds trekken merken hun campagnes bij Ster (tijdelijk) terug, anderzijds groeit het bereik van de verschillende platformen van de NPO enorm. Dit levert extra reclametijd op.

Deze bonuszendtijd wordt normaliter teruggegeven aan de publieke omroep. Maar in het licht van de onzekerheid die de uitbraak van het virus met zich meebrengt, wil Ster graag waar mogelijk ondernemers bijstaan. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze bonuszendtijd tot 1 mei gratis beschikbaar te stellen aan brancheorganisaties en belangenverenigingen (zonder winstoogmerk) die opkomen voor de belangen van ondernemers.  

De brancheorganisaties kunnen op die manier kosteloos gebruik maken van het grote bereik van de NPO, met hun achterban in contact komen en hen informeren.

Wat is het precieze aanbod?

Het gaat om gratis zendtijd bij Ster op radio, tv en online in – in ieder geval – maart en april tot een maximum van 100 GRP’s per week*. De commercials kunnen worden ingezet op de kanalen en platformen van de NPO, waaronder NPO 1, 2 en/of 3, de radiozenders NPO Radio 1, 2, 3FM, 4 en/of 5 en/of op het online netwerk.

Voor wie is dit aanbod geldig?

Ster moet voldoen aan de wetten en regelgeving rondom reclame en wil de markt niet verstoren. Daarom kunnen alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen (zonder winstoogmerk), die met hun campagne geen intentie hebben om een betaalde campagne te voeren, van het aanbod gebruik maken**. De inzet van dit aanbod mag dan ook niet ten koste gaan van bestaande en voorgenomen bestedingen bij Ster en andere mediapartijen. 

De spots moeten daarnaast een duidelijke link hebben met de coronacrisis en mogen geen commerciële producten of diensten aanprijzen. Neem voor de overige voorwaarden contact op met onze Inventory-afdeling.

hoe en Tot wanneer kunnen brancheorganisaties deze zendtijd aanvragen?

Brancheorganisaties en belangenverenigingen kunnen zich aanmelden voor het gebruik van de bonuszendtijd door een mail te sturen naar inventory@ster.nl onder vermelding van Aanbod Brancheorganisaties. Het aanbod geldt tot 1 mei. 

*De inzet is op basis van restzendtijd. We verwachten (en hebben de intentie dat) we de campagnes kunnen uitplaatsen. We kunnen hier echter geen garantie voor geven, aangezien de programmering van de NPO in deze tijden op het laatste moment kan wijzigen door bijvoorbeeld een extra nieuwsuitzending of persconferentie.  

**Helaas kan dit aanbod niet beschikbaar gesteld worden voor charitatieve instellingen. Zij kunnen uiteraard wel gebruik maken van onze zeer voordelige inkoopopties voor charitatieve organisaties. Deze zijn hier te vinden voor tv, radio en online