Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies

Ster heeft in 2023 een bedrag van ruim 201 miljoen euro kunnen realiseren voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de verkoop van advertentieruimte op de kanalen van de landelijke publieke omroep. Het ministerie ontvangt jaarlijks een substantiële bijdrage uit Ster-inkomsten. Het bedrag is 26,6 miljoen euro meer dan het ministerie had begroot. Ondanks dit resultaat, zijn er zorgen: voor het handhaven van deze bijdrage in de toekomst, is verandering noodzakelijk.

Ster draagt al decennialang gemiddeld 200 miljoen euro per jaar af aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een vrij stabiel bedrag dat bijdraagt aan de kwaliteit van de publieke omroep. Sinds de beperkingen van voormalig minister Slob, waarmee onder meer werd besloten om de verkoop van de online reclameruimte bij de publieke omroep te beperken, staat deze bijdrage echter onder druk.

Frank Volmer, algemeen directeur van Ster: ‘We zijn trots dat we over 2023 opnieuw een mooie bijdrage voor de publieke omroep hebben kunnen realiseren, maar maken ons ook zorgen. We zien dat de lineaire kijk- en luistertijd daalt en kunnen dat door de maatregelen van Slob niet compenseren met de groei van online mediagebruik. Als dit niet verandert, zal afgelopen jaar naar verwachting het laatste jaar zijn dat Ster een bedrag boven de 200 miljoen euro kan afdragen en zal de omzet op termijn dalen naar 150 miljoen euro. Terwijl we op termijn 250 miljoen kunnen afdragen als de maatregelen van Slob worden teruggedraaid en we de mogelijkheden binnen wet- en regelgeving volledig benutten. Een belangrijke som geld in een tijd van economische uitdagingen.’

Het terugdraaien van de maatregelen van oud-minister Slob zou niet alleen betekenen dat de publieke omroep op een stabiele – en aanzienlijk hogere – bijdrage kan rekenen, ongeacht en onafhankelijk van wisselingen in de politiek, maar ook dat talloze organisaties reclame bij Ster kunnen blijven inzetten om hun (maatschappelijke) doelen te verwezenlijken.

Compleet overzicht jaarcijfers

Voor een compleet overzicht van de jaarcijfers van Ster, een uitgebreid verslag van het bestuur en een verslag van de raad van toezicht, verwijzen we je graag door naar ons jaarverslag op ster.nl/jaarverslag.

Persvraag naar aanleiding van bovenstaand bericht? Neem dan contact op.

Meer over Ster

Ster Reclamestarter

Scoor met Ster tijdens de sportzomer

HEMA en Hotel L'Amour winnen de Ster Gouden Loeki!