Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies

Vanaf 1 januari start het nieuwe Nationaal Luister Onderzoek, als onderdeel van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Vanaf dat moment worden de luistercijfers voor de Nederlandse radiozenders op een nieuwe manier gemeten. Dit biedt prachtige kansen voor het strategisch plannen en monitoren van radiocampagnes. Op deze pagina vind je de basis jaarprijs per zender inclusief transitie-index.

NIEUWE MANIER VAN METEN

Het nieuwe onderzoek meet het exacte luistergedrag op een passieve, elektronische manier. Wat er precies gaat veranderen, lees je hier. Om de verhouding tussen de nieuwe en oude meting inzichtelijk te maken heeft het NMO een transitie-index opgesteld. Deze index geeft het verschil weer tussen de oude en nieuwe luisterdichtheid op 13+ voor het tijdvak van de hele week van 06:00 tot 24:00 uur. Een verdere uitleg van het NMO lees je hier. De transitie-indexen per zender kun je hier terugvinden. 

In onderstaand filmpje wordt meer uitgelegd over het nieuwe onderzoek, de voordelen van het onderzoek en de transitie-index.

Berekening basis jaarprijs
inclusief transitie-index

De nieuwe basis jaarprijs die vanaf 1 januari 2023 geldt, wordt bij Ster op de volgende manier berekend:

Basis jaarprijs 2023

Fictief rekenvoorbeeld
transitie-index

In onderstaand tabel vind je een fictief rekenvoorbeeld van een campagne in de oude situatie naar de nieuwe situatie inclusief transitie-index. 

  Oude situatie Transitie-index Nieuwe situatie
Zender NPO Radio 2 205 NPO Radio 2
Doelgroep 25-67 25-67
Budget € 15.000 € 15.000
GRP-prijs € 125 € 256
Spotlengte index 100 100
Maand index 100 100
Inkoopoptie index 100 100
Spots per dag 5 spots per dag 5 spots per dag
GRP's 120 58,5

Aantal spots en budget blijven gelijk
In de nieuwe methode krijgt een merk of organisatie hetzelfde aantal spots voor hetzelfde budget als bij de oude methode. Hiermee behalen zij ook dezelfde effecten in marketingdoelstellingen, zoals op naamsbekendheid en conversie. De verhouding tussen prijs, aantal spots en behaalde resultaten is dus niet veranderd: als merk krijg je in die zin hetzelfde voor je geld.

Wat wel is veranderd, is dat er minder GRP’s nodig zijn om die resultaten te behalen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het voorbeeld van NPO Radio 2 hierboven, zien we dat 1 GRP in de nieuwe meetmethode als het ware gelijk staat aan 2 GRP’s in de oude meetmethode. Dit is aan de hand van de transitie-index doorvertaald naar de prijs per GRP bij Ster. Maar: omdat je minder GRP’s nodig hebt voor dezelfde resultaten, blijft het totale campagnebudget gelijk.

BASIS Jaarprijs per zender 
Inclusief transitie-index NMO

Onderstaand is een overzicht van de nieuwe basis jaarprijs per zender en de prijzen voor de mogelijke pakketopties. 

Zender Doelgroep Basis
Jaarprijs
Transitie-index Nieuwe Basis Jaarprijs Inzet
NPO Radio 1 46-67 € 110 202 € 222  
NPO Radio 2 25-67 € 125 205 € 256  
NPO 3FM 25-45 € 100 318 € 318  
NPO Klassiek 55+ € 45 325 € 146  
NPO Radio 5 55+ € 45 198 € 89  
Combi 25-67  € 110   € 225 Radio1/2/3FM/5
Combi 25-54  € 105   € 215 Radio 2/3FM
Algemeen Nut 25+  € 65   € 135 Radio1/2/3FM/Klassiek/5
Algemeen Nut Sturing 25+  € 90   € 187 Radio1/2/3FM/Klassiek/5
Senioren 68+  € 35   € 76 Radio1/Klassiek/5
Zakelijk B-2-B  € 125   € 460 Radio1/2/3FM/Klassiek
Boeken 25-67  € 100   € 205 Radio1/2/3FM/Klassiek/5
Cultuur 25-67  € 100   € 205 Radio1/2/3FM/Klassiek/5